Park Dendrologiczny im. prof. Stefana Kownasa


Park Dendrologiczny im. prof. Stefana Kownasa jest parkiem pocmentarnym o powierzchni 15,61 ha. Park położony jest na zboczu wzniesienia morenowego, na stoku opadającym w kierunku rzeczki Osówki, która płynie przez pobliski Park Kasprowicza. Granice ogrodu wyznaczają ul. Niemierzyńska, linie zabudowań ul. Żupańskiego, ul. J. Słowackiego, ogrodzenia terenu ZUT. http://www.gimnazjumnr6.szczecin.pl/geo/ - „Park znajduje się w miejscu istniejącego tu wcześniej Cmentarza Niemierzyńskiego (Nemitzer Friedhof), od nazwy wsi – Niemierzyn. Początkowo lokalny cmentarz niemierzynian, szybko stał się miejscem pochówku szczecinian, szczególnie tych bardziej z wyższych sfer. Cmentarz otwarto 10 października 1868 roku. W 1872 roku został tu pochowany niemiecki literat Robert Eduard Prutz. W 1900 roku Niemierzyn został włączony do Szczecina, a w 1905 roku teren cmentarza został powiększony w kierunku dzisiejszej ulicy Papieża Pawła VI i osiągnął powierzchnię około 15,61 ha. W południowo-wschodniej części parku (przy ul. Słowackiego, na osi alei lipowej) wybudowano kaplicę. (...) Cmentarz był użytkowany do początku lat 50-tych XX wieku. W okresie II wojny światowej odbywały się tu pogrzeby dotychczasowych – niemieckich mieszkańców Szczecina, wówczas też powstały schrony przeciwlotnicze. Po wojnie chowano tu polskich osadników, w tym czasie nekropolia nosiła nazwę Cmentarza Majdańskiego. Nagrobki przetrwały jeszcze do lat 70-tych XX wieku, kiedy to cmentarz został zrównany z ziemią, a następnie przekształcony w park pierwotnie nazwany Parkiem Dendrologicznym, a później Ogrodem Dendrologicznym im. prof. Stefana Kownasa, który był organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Botaniki Akademii Rolniczej w Szczecinie”. Do dziś wyraźny jest cmentarny układ parkowych alejek. O przeszłości tego parku świadczą także równe trasy na stokach wzdłuż któych umiejscowione były nagrobki, a także schody (deniwelacja terenu parku wynosi 13,5 m) oraz fragment muru cmentarnego od ul. Niemierzyńskiej. Niewiele tu egzotów, natomiast dużo starych drzew, zwłaszcza liściastych. Rosną tu pomnikowe okazy: buk zwyczajny (okazy o wymiarach: 320cm, 404 cm) i w odmianie zwisającej i purpurowej (ten ostatni 312 cm). Do rzadkości należą dwa drzewa odmiany purpurowej trójbarwnej. Rosną tu także stare dęby: dąb szypułkowy oraz bezszypułkowy (308 cm). Wzdłuż alei rosną m.in.: lipa drobnolistna, kasztanowce z różowymi i czerwonymi kwiatami. W pobliżu ul. Słowackiego rosnie brzoza brodawkowata w odmianie strzępolistnej. Z innych drzew liściastych występują tu: jesiony wyniosłe (jeden z nich z bluszczem pospolitym uznany za pomnik przyrody) oraz jesiony wyniosłe w odmianie zwisającej. Wymiary pomnikowe osiągneły: klon jawor (290 cm), klon jawor odmiana ciemnopurpurowa (288 cm) i klon zwyczajny (306 cm). Natomiast drzewa iglaste reprezentowane są przez: sosnę wejmutkę, cis pospolity również w odmianie złocistej i irlandzkiej. Rośnie tu też choina kanadyjska oraz żywotnik olbrzymi (100-190 cm) i zachodni (104 cm). Na terenie znajduje się kilka polodowcowych głazów. Patronem największego z nich od 1999 jest Juliusz Słowacki, natomiast drugi stojący na postumencie przy wejściu do parku ma zamocowany metalowy liść dębu, a napis na nim upamiętnia profesora dr Stefana Kownasa. Kolejny głaz ma tablicę, na której przeczytać możemy: „Park oddany społeczeństwu miasta Szczecina w ogólnopartyjnym czynie społecznym w latach 1973-1974. Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa, ul. Słowackiego, 1974-1995”. W parku jest także rzeźba plenerowa ku czci prof. Kownasa z 1984 roku dłuta Jakuba Lewińskiego (znanego szczecińskiego rzeźbiarza, autora wielu pomników, m.in. na Cmentarzu Centralnym, syna rzeźbiarza Sławomira Lewińskiego).
Park Kownasa - Panorama VR360 nr 1 Park Kownasa - Panorama VR360 nr 2 Park Kownasa - Panorama VR360 nr 3 kownasa_1_1.jpg kownasa_2.jpg kownasa_3.jpg kownasa_4.jpg kownasa_5.jpg kownasa_6.jpg kownasa_7.jpg kownasa_8.jpg kownasa_9.jpg kownasa_10.jpg

Gallery - pictures and panoramas