Park Leśny Arkoński


Park Leśny Arkoński (Uroczysko Las Arkoński) zwany powszechnie Lasem lub Laskiem Arkońskim (do 1945 niem. Eckerberger Wald) – leśny obszar rekreacyjny wchodzący w skład leśnego kompleksu promocyjnego Puszcze Szczecińskie, fragment Puszczy Wkrzańskiej, o powierzchni 976,9 ha, położony w północnej i północno-zachodniej części Szczecina we Wzgórzach Warszewskich. Obejmuje swoim obszarem północne części osiedli Arkońskie-Niemierzyn, zachodnią część osiedla Osów, a także wschodnią granicę osiedla Głębokie. Zajmuje falisty teren o deniwelacji ok. 100 m (Płaskowzgórze Warszewskie osiąga wys. 120 m n.p.m., a jez. Głębokie 19 m n.p.m.). Las Arkoński porasta las mieszany, w którym wystepuje sosna zwyczajna, buk zwyczajny oraz dąb, brzoza brodawkowata, topole, olsza czarna. Wiele gatunków zostało wprowadzonych przez człowieka, jak modrzew europejski i daglezja zielona. Krajobraz Parku Leśnego jest urozmaicony, znajdują się tu liczne wzniesienia, tj. Wzgórze Arkony (70,3 m n.p.m.) i Wzgórze Sobótki (około 70 m n.p.m.). Przez teren parku przebiegają liczne potoki: Osówka, Arkonka, Zielonka, Żabiniec, Kijanka i kilka pomniejszych. Zagłębienia terenu zajmuje kilka małych jezior: Arkonka, Goplany i Głuszec oraz stawy Syrenie Stawy, Cichy Staw, Górny Staw i mniejsze. Jedną z najurokliwszych części Parku Leśnego Arkońskiego jest Dolina Siedmiu Młynów, która obejmuje część górnego biegu Osówki, pomiędzy osiedlami Głębokie i Osów. Dolina wchodzi w skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka". Las Arkoński posiada istotne znaczenie na szczecińskiej mapie miejsc przeznaczonych na sport, wypoczynek i rekreację. Znajdują się tu liczne trasy spacerowe (z wyznaczonymi szlakami turystycznymi), kilka punktów widokowych, tor saneczkowy, a nawet wyciąg narciarski. Na terenie Parku Leśnego mieści się ośrodek sportów konnych, a w miejscu dawnego jeziora Arkonka, miejskie kąpielisko. Przy ul. Arkońskiej znajduje się stadion Arkonii Szczecin. Południowa część Lasku Arkońskiego wraz z Parkiem Kasprowicza tworzy zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński" o łącznej powierzchni 96,8 ha. źródło: wikipedia
arkonski_galeria_04.jpg arkonski_galeria_05.jpg arkonski_galeria_07.jpg arkonski_galeria_09.jpg arkonski_galeria_10.jpg arkonski_galeria_11.jpg arkonski_galeria_12.jpg arkonski_galeria_01.jpg arkonski_galeria_02.jpg arkonski_galeria_03.jpg

Gallery - pictures and panoramas