Aleja Fontann


Aleją fontann zwany jest 250-metrowy odcinek al. Jana Pawła II, na którym letnie ogródki gastronomiczne rozmieszczone są między fontannami. Wzdłuż tej alei 11 czerwca 1987 r. przejeżdżał papież Jan Paweł II na spotkanie z wiernymi. Aleją tą spacerował także przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow ze swoim ministrem spraw zagranicznych, Eduardem Szewardnadze. pl

You'll see in the area:


passing routes:
Złoty Szlak