Park Andersa


Park Andersa o powierzchni 2,11 ha, usytuowany jest między ulicami Stanisłwa Więckowskiego i Świętego Wojciecha, naprzeciwko szpitala i jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i o kulach. Jest to kolejny szczeciński park pocmentarny, na którym znajdował się grób feldmarszałka pruskiego Friedricha Ernesta von Wrangla (1784-1877). Pomnik na grobie odsłonięty został 29 marca 1878 roku. Wnuk feldmarszałka umieścił na nim herb baronów von Wrangel, pochodzący z rodzinnego zamku w Polanowie. Po zakończeniu wojny francusko-pruskiej (1870-1871) zlokalizowany był tu jeden z obozów jeńców francuskich oraz miejsce ostatniego spoczynku wielu z nich. Dla uczczenia ich pamięci, na głazie obok prezbiterium kościoła, umieszczono tablicę ?Pamięci synów bohaterskiej Francji, uczestnikom kampanii 1870-1871 roku, ofiarom niemieckiej niewoli?. W parku występuje duże skupisko robinii białej. Rosną tu także kasztanowce zwyczajne, białe w odmianie Baumana, o pełnych kwiatach nie wytwarzających owoców. Szpaler kasztanowców wzdłuż ul. Obrońców Stalingradu jest unikatem w skali Polski. Na szczególną uwagę zasługują rosnące niedaleko kościoła dwa okazy oliwnika wąskolistnego, którego srebrzystożółte kwiaty w kształcie kielicha wydzielają intensywny zapach. W pobliżu jednego rośnie korkowiec amurski o szarej i korkowatej, spękanej korze. W parku rośnie także interesujący wiązowiec zachodni od strony ul. Świętego Wojciecha, wiśnia piłkowana, czereśnia ptasia w odmianie pełnokwiatowej (okaz pomnikowy ? 146 cm) oraz wiśnia wonna, świdośliwa kanadyjska. Na terenie parku rośnie również okaz pomnikowy wiązu szypułkowego, a także krzewy tamaryszku.
andersa_galeria_01.jpg andersa_galeria_02.jpg andersa_galeria_03.jpg andersa_galeria_04.jpg andersa_galeria_05.jpg andersa_galeria_06.jpg andersa_galeria_07.jpg andersa_galeria_8.jpg andersa_galeria_9.jpg

Gallery - pictures and panoramas