Park Powstańców


Park Powstańców ma powierzchnię 5,78 ha znany również pod nazwą Park na Pomorzanach lub Pomorzański. W niektórych źródłach park nazywany jest parkiem im. Generała Dowbór-Muśnickiego, który dowodził wojskami powstańczymi w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919) wraz z majorem S. Taczakiem. Położony jest międy ulicą Grudziądzką i aleją Powstańców Wielkopolskich na terenie pocmentarnym. We wrześniu 1865 roku na Pomorzanach założony został cmentarz komunalny. W roku 1891 pochowano tu szczecińskiego kronikarza Friedricha Thiede ? kupca, historyka, autora ?Chronik der Stadt Stettin?. Pochowany tutaj został także Johannes Beschnitt, zmarły w 1880 roku - kantor, kompozytor i dyrygent chóralny. Cmentarz przeznaczony był do likwidacji, choć ostatnie pochówki odbyły się tam jeszcze w 1928 roku. Niemcy nie zdążyli przeprowadzić jego całkowitej likwidacji. Stało się to dopiero wiele lat po wojnie. Wtedy rozebrano także otaczający go mur i utworzono na jego miejscu park. Jedynymi pozostałościami dawnego cmentarza są budynek administratora i dozorcy cmentarza oraz układ przestrzenny głównych alei, które wysadzone są pieknymi starymy okazami lip i grabów. Na uwagę zasługuje też rosnący tu cis pospolity w odmianie Dovastona oraz w odmianie irlandzkiej. Innym interesującym drzewem iglastym jest żywotnik wschodni. Wśród roślin liściastych zwraca uwagę leszczyna turecka. Inne interesujące rośliny to m.in. klon okrągłolistny, klon ginnala, śnieguliczka koralowa.
powstancow_galeria_01.jpg powstancow_galeria_02.jpg powstancow_galeria_03.jpg powstancow_galeria_04.jpg powstancow_galeria_05.jpg powstancow_galeria_06.jpg powstancow_galeria_07.jpg powstancow_galeria_08.jpg

Gallery - pictures and panoramas