Park przy ul. Goleniowskiej i Puckiej


Park przy ul. Goleniowskiej i Puckiej ma powierzchnię 3,53 ha. W przeważającej części składa się z terenu będącego niegdyś cmentarzem ewangelickim. Teren ten ograniczony jest ulicami Goleniowską i Pucką, szkołą, siedzibą Poczty Polskiej oraz dużym terenem niezagospodarowanym. Jak pisze B. Frankiewicz w swojej książce ?Szczecińskie cmentarze?, ?pomiędzy ulicami Pucką i Goleniowską istniał stary cmentarz komunalny założony dla miasta Dąbie w 1852 roku. Zajmował on powierzchnię 2.96 ha i w 1876 został powiększony o tereny od strony ul. Puckiej. Od strony ul. Goleniowskiej zasłaniały go budynki mieszkalne, za którymi istniała droga prowadząca do wejścia na cmentarz. W 1914 przy wejściu znajdowała się kaplica. Należy przypuszczać, iż cmentarz został zamknięty około 1930. W czasie II wojny światowej uległ on poważnym zniszczeniom wraz z okalającymi go budynkami. W 1970 przystąpiono do uporządkowania cmentarza i ruin zniszczonych budynków, zakładając na jego terenie park. Do dziś zachował się dawny drzewostan liczący 60-100 lat i ślad starej alei. Na cmentarzu znajdowało się 78 grobów jeńców francuskich z wojny 1870-1871?. Obecnie możemy odnaleźć tu nieliczne ślady po niemieckich nagrobkach, dużą płytę z otworem ? być może fundament kapliczki oraz dwa niedostępne schrony przeciwlotnicze. W skład drzewostanu parku wchodzi starodrzew będący w znacznej części drzewostanem dawnego cmentarza oraz młodsze nasadzenia i samosiewy drzew. Najokazalszy jest tu dwupniowy dąb o obwodzie 320 cm i 200 cm. Do najczęściej występujących gatunków należą: kasztanowiec biały, klon zwyczajny, lipa drobnolistna i szerokolistna, wiąz szypułkowy, grab pospolity oraz buk zwyczajny. Na rabacie wzdłuż ul. Goleniowskiej posadzony sosny Pinus.
goleniowska_pucka_galeria_01.jpg goleniowska_pucka_galeria_02.jpg goleniowska_pucka_galeria_03.jpg goleniowska_pucka_galeria_04.jpg

Gallery - pictures and panoramas