Park przy ul. Sąsiedzkiej i Konińskiej


Park przy ul. Sąsiedzkiej i Konińskiej o powierzchni 2,46 ha jest parkiem pocmentarnym z zachowanym układem tarasowym z trzema równoległymi murami oporowymi w części środkowej. Od strony ul. Sąsiedzkiej wzdłuż jego skraju znajduje się szpaler topoli włoskich. Ten sam gatunek rośnie w postaci szpaleru równolegle do granicy zachodniej i północno-zachodniej cmentarza (na tym odcinku granica wyznaczona jest gęstym szpalerem głogów). Od ul. Sąsiedzkiej w kierunku dawnej kaplicy i dalej wzdłuż osi podłużnej w kierunku ul. Konińskiej biegnie także aleja lipowa. W części północnej obiektu, równolegle do poprzedniej biegnie także aleja jesionowa. Na całym terenie w grupach rosna robinie białe, jesiony wyniosłe, brzozy brodawkowate, kasztanowce zwyczajne, lipy drobnolistne, klony zwyczajne, dęby szypułkowe, graby pospolite. Pojedynczo rosną także: klon jawor, świerk pospolity oraz cis pospolity. Pod okapem dojrzałego drzewostanu tylko na niewielkich powiezchniach rozwija się podrost robinii, osiki, klonów i grabów. Także krzewy, głównie śnieguliczka biała rosną w płatach. Na terenie tym rosną okazy o wymiarach pomnikowych: klon srebrzysty w odmianie strzępolistnej Wiera (258 cm) oraz dąb szypułkowy (400 cm).
sasiedzka_koninska_galeria_01.jpg sasiedzka_koninska_galeria_02.jpg sasiedzka_koninska_galeria_03.jpg sasiedzka_koninska_galeria_04.jpg

Gallery - pictures and panoramas