Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna:


Ścieżka wyposażona w 14 tablic informacyjnych (w polskiej i niemieckiej wersji językowej) przedstawiających funkcjonowanie ekosystemu leśnego, gospodarkę łowiecką oraz walory przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

You'll see in the area:


dydak_biala_1.jpg dydak_biala_2.jpg lesni_biala_dydakty_1.jpg

Gallery - pictures and panoramas